Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. От 17.03.2014 г. вечерен и 15.03.2014 интензивен
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. Интензивен на 22-23.03.2014 г.
Курс изработка на Уебсайт
Обучение за изработка, управление и поддръжка на Уебсайт. С начало на І ниво 18.11.2013 г. и 16.11.2013 г. начало ІІ ниво 02.12.2013 г. начало ІІІ ниво 06.01.2014 г.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting

Лиценз № 2013121102

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ -

 

 

      Учебният център на "ЕЛКБ" ЕООД,

 лицензиран от Министерството на икономиката,

енергетиката и туризма РД-16-76/21.04.2011 г,

провежда курсове за професионално обучение.

obuchenie

 Обучението за квалификационна група по

електробезопасност до и над 1 кV

се провежда в Учебния център или на

работното място и завършва с изпит /тест/ и

издаване на валидно удостоверение.

    Индивидуални и групови обучения.

    Манекен под наем  /с инструктор/.

Периодични обучения ЗБУТ. ...........


Органът за контрол /сертифициран от БСА/

 извършва коректни и прецизни измервания в

 най-кратък срок на територията на страната,

страните в Европейския съюз и извън него.

ured3

 Тестване на електрически инсталации до и

над 1000 V /импеданс, заземители, изолация,

 защитни прекъсвачи/.

   Измерване фактори на работната среда

 химични и физични /микроклимат, осветеност,

 шум в работна и околна среда, прах,

 химични агенти/.

     Вентилационни и климатични инсталации.

ТАБЕЛИ И


 


1.Изработване на табели и знаци, според

изискванията за здравословни и безопасни

условия на труд

tabeli

за обезопасяване на работното място.

2.Табели за работа в електрически и 

неелектрически уредби и съоръжения.  

 3.Надписи, табели и знаци - по поръчка,

според изискване на клиента.


1.Абонаментно техническо обслужване

според Правилника за безопасност и здраве 

при работа с електрообзавеждането.

specialist pod naem

2.Договор с квалифициран енергетик.

3.Гаранционен период за извършените

ремонти.

4.Инструктажи, обучение за квалификационна

група

5.Измерване на Ел.параметри и Фактори на

работната среда.......