Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. Начало 02.12.2019 г. и по заявка.
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. Начало 22.10.2019 г. и по заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. Начало 09.12.2019 г. и по заявка.
ЗБУТ първоначален
ЗБУТ първоначално обучение с начало 14.10.2019 г. и по заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
Електробезопасност, квалификационна група, до и над 1000 V
Обучение по Наредба № 9

Учебният център при ЕЛКБ ЕООД провежда обучение по Наредба № 9 от 9.06.2004 г за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, включващо и

електробезопасност
 
Електротехник на свободна практика

Курсът "Електротехник/електромонтьор на свободна практика" е предназначен за електротехници и електромонтьори, желаещи да създадат собствена фирма. Продължителност пет работни дни с начало 19.06.2018 г. Целта на курса е обучаваните да научат:  

електротехник на свободна практика
 
Работа на височина - обучение

rabota-na-visochina-vРабота на височина в близост до електрически съоръжения, монтаж и ремонт на електрически съоръжения, работа с ръчни инструменти. Работни съоръжения за изпълнение на временни работи на височина. Съоръжения за защита на работещите на височина. Безопасност и здраве при работа на височина.

работа на височина обучение>>
 
Изработка на уебсайт

Курс обучение за изработване, поддържане и управление на собствен уеб сайт.

курс - обучение >>
 
Курс-обучение по ЗБУТ

zbutЗадължителните периодични обучения по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 4 /03.11.1998 г. за членовете на КУТ и ГУТ, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, лицата провеждащи инструктажи, ръководни кадри - дават възможност да се усвоят знания и умения за преценяване рисковете на работната среда, за предприемане на превантивни мерки за избягването и отстраняването им, за гарантиране защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите.

обучение ЗБУТ >>
 
Курс - обучение Енергетик

enerhetikУчебният център при ЕЛКБ ЕООД, организира и провежда задължителните периодични обучения по електробезопасност на лицата отговорни за техническата експлоатация на електрообзавеждането/енергетик или персонал с електротехническа подготовка/, според Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането до 1 кV и Наредба 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането. Начало на 09.12.2019 г.

енергетик >>
 
Изпити за професионална квалификация

specialnostПровеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация по чл.40 от ЗПОО, за работещи със стаж не по-малко от шест месеца по специалността, по която искат да придобият професионална квалификация, се провеждат за следните професии и специалности:

изпит за специалност >>
 
Квалификационна група електробезопасност над 1000 V

znak7 Индивидуални и групови обучения, всеки ден за придобиване, удължаване срока на валидност на удостоверение квалификационна група за работа по електрически уредби и мрежи с напрежение до и над 1000 V.

електрически уредби >>
 
Орган за контрол - мобилна лаборатория

ured3Измерване на фактори на работната среда и електрически параметри /импеданс на контура фаза-защитен проводник, заземители, изолация, защитни прекъсвачи/  за: обекти в експлоатация, строителни обекти, обекти след ремонт в цялата страна.

измерване на >>
 
Съоръжения под налягане безопасна експлоатация

saorajenia-pod-naliaganeИндивидуални и групови обучения на тема Безопасна експлоатация на съоръжения под налягане се провеждат в цялата страна, след предварителна заявка. 

Учебната програма се съобразява с длъжността, квалификацията и стажа на обучаваните, изготвя се от учебния център и се одобрява от работодателя. Съоръжения под налягане са:

съоръжения под налягане обучение>>
 
Квалификационна група електробезопасност до 1000 V

kvalifikacionna-grupa-do-1000-vИндивидуални и групови обучения за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност от първа до пета, се провеждат всеки ден, след предварителна заявка.

група електробезопасност >>
 
Учебен център

ЦПО към ЕЛКБ ЕООД, Лицензия № 2013121102, извършва професионално обучение, направление Електротехника и енергетика,  с придобиване на степен на професионална квалификация, както и придобиване на квалификация по част от професия, актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация по следните професии и специалности:

- Професия "Електротехник", специалности:

придобиване на специалност >>
 
Измерител на електрически параметри

izmeritel-na-elektricheski-parametriКурс-обучение "Измерител на електрически параметри" е предназначен за работещи/кандидатстващи за работа/ в електро-лаборатории; строителни фирми изграждащи електрически инсталации; органи за контрол; специалисти проверяващи качеството на електрическата енергия и на електрическата инсталация.

курс измерител >>
 
Курс - обучение Домоуправител

domoupravitel-profesionalen"Домоуправител" - компетентност, професионализъм, доверие.

Продължителност: - 2 дни - интензивен; 

                                              - 22-23.10.2019 г.                   

Цел: Повишаване ефективността при работа на Домоуправителите. Участниците в обучението ще получат основни теоретични познания и умения за управление на етажна собственост, ще се запознаят с действащата нормативна база, с особеностите при изпълнение на проекти по оперативни програми, които ще им помогнат успешно да кандидатстват за финансиране.

професионален домоуправител >>
 
Квалификационна група неелектрически уредби

neelektricheski-uredbiКвалификационна група за работа по неелектрически уредби - придобиване, удължаване срока на валидност от първа до пета квалификационна група. Индивидуални и групови обучения всеки ден, след заявка на работното място или в Учебния център гр. София, бул. България 7.

неелектрически уредби >>