Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
Електробезопасност, квалификационна група, до и над 1000 V
Обучение по Наредба № 9

Учебният център при ЕЛКБ ЕООД провежда обучение по Наредба № 9 от 9.06.2004 г за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, включващо и

електробезопасност
 
Монтьор фотоволтаици

Курсът "Монтьор на фотоволтаилци и соларни системи" е предназначен за монтьори на фотоволтаични съоръжения и системи и за фирми извършващи изграждане на фотоволтаични централи. Завършилите успешно курса се включват в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, като лица придобили квалификация за извършване на дейности по чл.21, ал.1 от ЗЕВИ. Подробно за курса Монтьор на фотоволтаици тук...

монтьор на фотоволтаици
 
Работа на височина - обучение

rabota-na-visochina-vРабота на височина в близост до електрически съоръжения, монтаж и ремонт на електрически съоръжения, работа с ръчни инструменти. Работни съоръжения за изпълнение на временни работи на височина. Съоръжения за защита на работещите на височина. Безопасност и здраве при работа на височина.

работа на височина обучение>>
 
Изработка на уебсайт

Курс обучение за изработване, поддържане и управление на собствен уеб сайт.

курс - обучение >>
 
Курс-обучение по ЗБУТ

zbutЗадължителните периодични обучения по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 4 /03.11.1998 г. за членовете на КУТ и ГУТ, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, лицата провеждащи инструктажи, ръководни кадри - дават възможност да се усвоят знания и умения за преценяване рисковете на работната среда, за предприемане на превантивни мерки за избягването и отстраняването им, за гарантиране защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите.

обучение ЗБУТ >>
 
Курс - обучение Енергетик

enerhetikУчебният център при ЕЛКБ ЕООД, организира и провежда задължителните периодични обучения по електробезопасност на лицата отговорни за техническата експлоатация на електрообзавеждането/енергетик или персонал с електротехническа подготовка/, според Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането до 1 кV и Наредба 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането. Начало на 09.12.2019 г.

енергетик >>
 
Изпити за професионална квалификация

specialnostПровеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация по чл.40 от ЗПОО, за работещи със стаж не по-малко от шест месеца по специалността, по която искат да придобият професионална квалификация, се провеждат за следните професии и специалности:

изпит за специалност >>
 
Квалификационна група електробезопасност над 1000 V

znak7 Индивидуални и групови обучения, всеки ден за придобиване, удължаване срока на валидност на удостоверение квалификационна група за работа по електрически уредби и мрежи с напрежение до и над 1000 V.

електрически уредби >>
 
Орган за контрол - мобилна лаборатория

ured3Измерване на фактори на работната среда и електрически параметри /импеданс на контура фаза-защитен проводник, заземители, изолация, защитни прекъсвачи/  за: обекти в експлоатация, строителни обекти, обекти след ремонт в цялата страна.

измерване на >>
 
Съоръжения под налягане безопасна експлоатация

saorajenia-pod-naliaganeИндивидуални и групови обучения на тема Безопасна експлоатация на съоръжения под налягане се провеждат в цялата страна, след предварителна заявка. 

Учебната програма се съобразява с длъжността, квалификацията и стажа на обучаваните, изготвя се от учебния център и се одобрява от работодателя. Съоръжения под налягане са:

съоръжения под налягане обучение>>
 
Квалификационна група електробезопасност до 1000 V

kvalifikacionna-grupa-do-1000-vИндивидуални и групови обучения за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност от първа до пета, се провеждат всеки ден, след предварителна заявка.

група електробезопасност >>
 
Учебен център

ЦПО към ЕЛКБ ЕООД, Лицензия № 2013121102, извършва професионално обучение, направление Електротехника и енергетика,  с придобиване на степен на професионална квалификация, както и придобиване на квалификация по част от професия, актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация по следните професии и специалности:

- Професия "Електротехник", специалности:

придобиване на специалност >>
 
Измерител на електрически параметри

izmeritel-na-elektricheski-parametriКурс-обучение "Измерител на електрически параметри" е предназначен за работещи/кандидатстващи за работа/ в електро-лаборатории; строителни фирми изграждащи електрически инсталации; органи за контрол; специалисти проверяващи качеството на електрическата енергия и на електрическата инсталация.

курс измерител >>
 
Курс - обучение Домоуправител

domoupravitel-profesionalen"Домоуправител" - компетентност, професионализъм, доверие.

Продължителност: - 2 дни - интензивен; 

                                              - 22-23.10.2019 г.                   

Цел: Повишаване ефективността при работа на Домоуправителите. Участниците в обучението ще получат основни теоретични познания и умения за управление на етажна собственост, ще се запознаят с действащата нормативна база, с особеностите при изпълнение на проекти по оперативни програми, които ще им помогнат успешно да кандидатстват за финансиране.

професионален домоуправител >>
 
Квалификационна група неелектрически уредби

neelektricheski-uredbiКвалификационна група за работа по неелектрически уредби - придобиване, удължаване срока на валидност от първа до пета квалификационна група. Индивидуални и групови обучения всеки ден, след заявка на работното място или в Учебния център гр. София, бул. България 7.

неелектрически уредби >>