Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
Квалификационна група над 1000 V
Електробезопасност до и над 1 кV ПДФ Печат Е-мейл

Обучение за придобиване(потвърждаване) на квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V - от първа / І-ва до пета / V-та, според Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрическите и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Обучението  може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит/тест/ и издаване на валидно удостоверение за придобита квалификационна група или продължаване срока на квалификационна група. Отстъпка от цената при по-големи групи и при всяка следваща услуга.

Програми за обучение - програмите за обучение представени тук са примерни и могат да се допълнят в зависимост от изискванията на работодателя(обучавания) и условията в които работи обучаваното лице. В програмата  може да се включи и обучение по Наредба 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането/НТЕЕ/  или Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.

Примерни тестове - тестовете могат да се променят в зависимост от условията, в които работи обучавания, длъжността, която заема и изискванията на работодателя.

Цените се определят в зависимост от броя на обучаваните (над 5 души - отстъпки), допълнителни отстъпки при всяко следващо обучение или ползване на друга услуга.

За повече информация се свържете с нас - от тук.

обратно в Начало

elektrobezopasnost-nad-1000-v