Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
Управление на проекти
Курс - обучение Домоуправител ПДФ Печат Е-мейл

domoupravitel-profesionalen"Домоуправител" - компетентност, професионализъм, доверие.

Продължителност: - 2 дни - интензивен; 

                                              - 22-23.10.2019 г.                   

Цел: Повишаване ефективността при работа на Домоуправителите. Участниците в обучението ще получат основни теоретични познания и умения за управление на етажна собственост, ще се запознаят с действащата нормативна база, с особеностите при изпълнение на проекти по оперативни програми, които ще им помогнат успешно да кандидатстват за финансиране.


По време на курса лекторите ще отговарят на конкретни въпроси, свързани с управление на етажната собственост.

Завършилите курса ще могат: да управляват професионално етажна собственост, да изготвят и водят документацията по ЗУЕС, да изготвят проекти по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз и различни държавни институции.

Такса за обучение 280 лв. с ДДС . В ценатаса включени: учебни материали, топли напитки.

Заявка за участие: За допълнителна информация и заявки за участие се свържете с нас. Други текущи курсове и обучения.

 

Програма:

Ден 1

Тема

08:30 – 09:00

Регистрация на участниците

09:00 – 09:30

Представяне; Споделяне на очакванията на участниците и обсъждане на целите на обучението

09:30 – 10:30

Модул 1: Въведение в нормативната база

Действащи закони и наредби;

10:30 – 10:45

Кафе-пауза

10:45 – 12:30

Модул 2: Закон за управление на етажната собственост

Запознаване

Приложение

Документи по Закона за управление на етажната собственост

Дискусия

12:30 – 13:00

Обедна почивка

13:00 – 14:00

Модул 3: Закон за собствеността

Запознаване

Приложение

Дискусия

14:00 - 14:45

Модул 4: Правилници

Правилник за устройството, реда и надзора в етажната собственост.

Правилник за вътрешния ред

Книга на собствениците

14:45 – 15:00

Кафе-пауза

15:00 – 15:45

Модул 5: Наредба № 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост.

15:45 – 16:15

Дискусия

Ден 2

 

09:00 – 10:30

Модул 6: Счетоводство и каса. Финансиране.

Организиране

Документация

Отчетност и контрол

10:30 – 10:45

Кафе-пауза

10:45 – 12:30

Модул 7: Комуникация с граждани

Ефективна комуникация

Управление на конфликти - същност на конфликта, видове конфликти, разрешаване на конфликти

Разрешаване на проблеми и вземане на решение

12:30 – 13:00

Обедна почивка

13:00 – 14:00

Модул 8: Комуникация с институции и фирми

Общински

Държавни

Частни

14:00 – 14:45

Модул 9: Организиране и възлагане на поръчки

Запитване за оферти

Одобряване на оферти - критерии

Договор за изпълнение на поръчка

14:45 – 15:00

Кафе-пауза

15:00 – 16:15

Модул 10: Кандидатстване по Оперативни програми и проекти

Общински, държавни, европейски

16:15 – 16:45

Дискусия

Ден 3

 

9:00 - 10:30 Модул 11: Често срещани проблеми при управление на етажната собственост
10:30 - 10:45 Кафе-пауза
10:45 - 12:30

Модул 12: Практически занятия

Работа с документи

12:30 - 13:00 Обедна почивка
13:00 - 14:45

Модул 12: Практически занятия

Работа с институции и фирми

Работа с граждани

14:45 - 15:00 Кафе-пауза
15:00 - 16:00 Модул 14: Актуални новини
16:00 - 16:45 Дискусия. Оценка на обучението. Връчване на сертификати.