Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители


Partners:
SiteGround web hosting
Квалификационна група електробезопасност над 1000 V

znak7 Индивидуални и групови обучения, всеки ден за придобиване, удължаване срока на валидност на удостоверение квалификационна група за работа по електрически уредби и мрежи с напрежение до и над 1000 V.

Обучението се провежда в съответствие с изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Наредбата за техническа екстлоатация на енергообзавеждането НТЕЕ 16-116 или по Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.

 Програмата за обучение по електробезопасност е съобразена с длъжността, квалификационната група и образованието на работещите. Максималните срокове за валидност на удостоверения за квалификационна група според горепосочения Правилник са: - за изпълнителския персонал - една година, за ръководния персонал - две години.

ЦПО при ЕЛКБ притежава Разрешително № РД-16-76 от МИЕТ за провеждане на обучения по електробезопасност и Лицензия № 2013121102 от НАПОО за обучения по професионално направление "Електротехника и енергетика".

Разгледайте и останалите курсове обучения по електробезопасност.

nad-1000-v-elektrobezopasnost