Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
лични данни политика ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 04 Ноември 2019 19:06

Политика за работа с лични данни, обработка и съхранение. 

 1. Лични данни: събирани, обработвани и съхранявани от ЦПО при ЕЛКБ ЕООД.
  1. 1.Вид: три имена, ЕГН, длъжност, месторабота, месторождение, придобита квалификационна група, придобита степен на професионална квалификация, копие на диплома/свидетелство/удостоверение за професионална квалификация, лична електронна поща.
  2. 2.Засегнати лица – обучавани от ЦПО при ЕЛКБ ЕООД; служители и лектори.
  3. 3.Цел:
   1. 3.1.придобиване на документ за професионално обучение – сертификат; удостоверение за придобита квалификационна група; удостоверение за обучение по ЗБУТ; удостоверение за професионално обучение; свидетелство за професионално обучение.
   2. 3.2.Трудов или граждански договор с ЦПО при ЕЛКБ ЕООД.
 2. Начин на предоставяне:
  1. 1.На хартиен носител: лично, с информирано съгласие, на упълномощен служител на ЦПО при ЕЛКБ ЕООД.
  2. 2.В електронен вариант: лично или от служител на работодателя, с право да обработва лични данни.
 3. Служители на ЦПО при ЕЛКБ ЕООД, чиито служебни задължения налагат достъп до лични данни:
  1. 1.Технически сътрудник – работа с електронната система на НАПОО; издаване на документи на обучаваните лица; поддържане и работа с регистри; унищожаване на документи.
  2. 2. Лектор – работа с документи: протоколи, тестове, удостоверения, сертификати, свидетелства.
 4. Срок за съхранение:
  1. 1.Сертификат – до качване на данните в електронната система на НАПОО, но не по късно от 31. Януари на годината след провеждане на обучението
  2. 2.Удостоверение за придобита квалификационна група – до изтичане срока на валидност, съгласно нормативните документи.
  3. 3.Удостоверения, сертификати за професионално обучение, съгласно изискванията на НАПОО.
Последно променен на Понеделник, 04 Ноември 2019 19:23