Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ - МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Орган за контрол - мобилна лаборатория

ured3Измерване на фактори на работната среда и електрически параметри /импеданс на контура фаза-защитен проводник, заземители, изолация, защитни прекъсвачи/  за: обекти в експлоатация, строителни обекти, обекти след ремонт в цялата страна.

 

1.       Контрол на параметрите за електробезопасност:

-          Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V съпротивление на изолация,

съпротивление на защитни заземителни уредби, съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

-          Електрически уредби и съоръжения до 1000 V импеданс на контура „фаза-защитен проводник”,

защитни прекъсвачи – време на задействане, съпротивление спрямо земя на предпазното заземяване,

ток на изключване.

2.       Контрол на физични фактори на средата:

-          Осветеност изкуствено осветление

-          Микроклимат (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на

въздуха)

-          Вентилационни и климатични инсталации (температура и влажност на въздуха, скорост на

въздушен поток, дебит на въздуха)

-          Шум в работна и околна среда (ниво на шума, еквивалентно ниво на шума, дневно ниво на експозиция

на шума, средноседмино ниво на експозиция на шума, върхово звуково налягане, ниво на обща

звукова мощност, дневно/вечерно/нощно ниво на шума).

3.       Контрол на химични фактори на средата:

-          Прах(инхалабилна фракция)

-          Химични агенти(концентрация на химични агенти)

 

За извършените измервания се издава протокол и валиден сертификат.

Цените се определят в зависимост от броя на измерените параметри, броя точки на замерване(при по-голям брой - отстъпки), при всяко следващо измерване - допълнителни отстъпки, всяка следваща услуга - с допълнителна отстъпка от цената.

Свържете се с нашата МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ.

обратно в Начало

izmervane-na-impedans-zazemiteli-izolacia

mw_joomla_logo1