Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. Начало 29.03.2018 г. и по заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. Начало 22.03.2018 г. и по заявка.
ЗБУТ първоначален
ЗБУТ първоначално обучение с начало 02.04.2018 г. и по заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. Начало 15.03.2018 г. и по заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
Печат Е-мейл

В ежедневието много често ни се налага ползването на ел.контакт там където не е монтиран или е само един, а на нас ни са необходими няколко  - най-лесното решение е удължител или разклонител. Как да изберем подходящия?

1. Да е тип "шуко", т.е. да има защитни пластини за зануляване, за да може уреда включен в разклонителя да е занулен;

2. Според мощността на уредите, които ще включваме в него. Ако е предназначен за по-малки мощности, а включим по-мощен консуматор разклонитерят ще започне да загрява, изолацията на места ще се разтопи, което може да доведе до пожар, късо сединение или удар от ток.

3. Много дългия кабел на удължителя или няколкото разклонителя навързани последователно един след друг увеличават съпротивлението на веригата(импеданса), което прави предпазителя неефективен при късо съединение(няма да изключи).

4. За предпочитане са разклонителите с предпазители -  позовляват включване само на щепсел и по определен начин(труден за деца), предпазват и от натрупване на прах и влага.

Не ползвайте счупени, нагорели  или изработени от неспециалист разклонители или удължители - те работят, но могат да бъдат много опасни!

В какъв контакт включвате разклонителя(удължителя) - дали е предназначен за мощността на уредите, които искате да включите в него! В някои случаи вместо разклонители е по-добре да се изгради нов токов кръг с отделен предпазител и допълнителни контакти изчислени според мощността на уредите, които ще се включват в тях.

За въпроси и допълнителна информация свържете се с  - ДЕЖУРИЯ ЕЛЕКТРОТЕХНИК.

mw_joomla_logo1

обратно в Начало