Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
Обучение по Наредба 16-116 НТЕЕ
Обучение по НТЕЕ

Наредба № 16-116 се прилага за електрически уредби и мрежи с напрежение до 220 кV, осветителни уредби, кондензаторни уредби, акумулаторни уредби и други електрически съоръжения, елементи на енергообзавеждането. Наредбата не се прилага за електрическите уредби, мрежи и съоръжения на енергийните предприятия, които се експлоатират по Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.

Обслужване и експлоатация на енергообзавеждането на потребителите на електрическа енергия се извършва от технически подготвен персонал, в съответствие с изискванията на Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането /НТЕЕ/.

Периодичните обучения по НТЕЕ 16-116, на персонала обслужващ енергообзавеждането, се провеждат на:

- три години за ръководния персонал

- две години за изпълнителския персонал

Потребителите с електрически уредби и съоръжения до 1000 V, които не извършват производствена дейност и нямат назначен енергетик, могат да възложат задълженията му на лице от управленския персонал, преминало обучение и проверка на знанията по НТЕЕ 16-116.

 

Учебният център при ЕЛКБ ЕООД провежда индивидуални и групови обучения  по заявка от клиента, в офиса на бул. България № 7 или на работното място.

Обучението по обслужване и техническа експлоатация на енергообзавеждането е съобразено с условията на труд на обучаваните лица, завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение. Може да се проведе съвместно с обучение по Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането за продължаване срока/придобиване/ на квалификационна група.

Заявка за провеждане на обучение и допълнителна информация можете да получите на:

- тел.: 02-850-41-34, 0878-203-823

- mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Skype: ELKBEOOD

- София, бул. България № 7

zashtitno-zazemiavane