Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
Обучение по ЗБУТ на членовете на КУТ и ГУТ, лицата провеждащи инструктажи
Курс-обучение по ЗБУТ

zbutЗадължителните периодични обучения по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 4 /03.11.1998 г. за членовете на КУТ и ГУТ, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, лицата провеждащи инструктажи, ръководни кадри - дават възможност да се усвоят знания и умения за преценяване рисковете на работната среда, за предприемане на превантивни мерки за избягването и отстраняването им, за гарантиране защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите.

Придобиване знания за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ. Разглеждат се специфични понятия от нормативни актове, стандарти, правила и методи за преценка и анализ на възможните опасности в работна среда, познаване на пожарната опасност на обектите, видове травми и оказване на долекарска помощ.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА по ПРОГРАМА, разработена от Учебния център и одобрена от РАБОТОДАТЕЛЯ за конкретните:

       - работно място

       - дейност на фирмата

       - нормативни изисквания

В края на обучението по ЗБУТ курсистите ще

ЗНАЯТ:

  • терминологията за здравословни и безопасни условия на труд(ЗБУТ); задълженията на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве и по отношение на някои категории работещи; различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
  • изискванията за професионален и здравословен риск;
  • различни видове защитни приспособления; средства за сигнализация и маркировка; действието на пожарогасителните апарати.

МОГАТ ДА:

  • определят причините, довели до травматизъм, и начините за оказване на долекарска помощ.
  • работят с нормативни актове; прилагат теоретични знания при решаване на казуси за работната среда;
  • преценяват професионалния и здравен риск;
  • разработват и анализират начини и средства за защита  и ограничение на вредните фактори; извършват самостоятелно преценка на риска на дадено работно място; преценяват пожарната опасност на обектите и да демонстрират работа с пожарагасителни уреди и съоръжения;
  • преценяват травмите и да извършват първична долекарска помощ.

Обучението може да се проведе на работното място или в Учебния център - гр.София, бул. България № 7 и завършва с издаване на валидно удостоверение.

Заявка за индивидуални или групови обучения:

- тел.: 02-850-41-34, 0878-203-823, 0889-203-823

- Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

bezopasnost-i-zdrave-pri-rabota