Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители


Partners:
SiteGround web hosting
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ - МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Орган за контрол - мобилна лаборатория

ured3Измерване на фактори на работната среда и електрически параметри /импеданс на контура фаза-защитен проводник, заземители, изолация, защитни прекъсвачи/  за: обекти в експлоатация, строителни обекти, обекти след ремонт в цялата страна.

 

1.       Контрол на параметрите за електробезопасност:

-          Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V съпротивление на изолация,

съпротивление на защитни заземителни уредби, съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

-          Електрически уредби и съоръжения до 1000 V импеданс на контура „фаза-защитен проводник”,

защитни прекъсвачи – време на задействане, съпротивление спрямо земя на предпазното заземяване,

ток на изключване.

2.       Контрол на физични фактори на средата:

-          Осветеност изкуствено осветление

-          Микроклимат (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на

въздуха)

-          Вентилационни и климатични инсталации (температура и влажност на въздуха, скорост на

въздушен поток, дебит на въздуха)

-          Шум в работна и околна среда (ниво на шума, еквивалентно ниво на шума, дневно ниво на експозиция

на шума, средноседмино ниво на експозиция на шума, върхово звуково налягане, ниво на обща

звукова мощност, дневно/вечерно/нощно ниво на шума).

3.       Контрол на химични фактори на средата:

-          Прах(инхалабилна фракция)

-          Химични агенти(концентрация на химични агенти)

 

За извършените измервания се издава протокол и валиден сертификат.

Цените се определят в зависимост от броя на измерените параметри, броя точки на замерване(при по-голям брой - отстъпки), при всяко следващо измерване - допълнителни отстъпки, всяка следваща услуга - с допълнителна отстъпка от цената.

Свържете се с нашата МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ.

обратно в Начало

izmervane-na-impedans-zazemiteli-izolacia

mw_joomla_logo1