Квалификационна група неел.уредби
Неелектрически уредби Печат

Обучение за придобиване(потвърждаване) на квалификационна група по безопасност при работа в неелектрически уредби - от първа І-ва до пета V-та, според Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

Обучението  може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит/тест/ и издаване на валидно удостоверение за придобита/защитена/ квалификационна група. Отстъпка от цената при по-големи групи и при всяка следваща услуга.

Програми за обучение - програмите за обучение представени тук са примерни и могат да се допълнят в зависимост от изискванията на работодателя(обучавания) и условията в които работи обучаваното лице.

Примерни тестове - тестовете могат да се променят в зависимост от условията в които работи обучавания, длъжността която заема и изискванията на работодателя.

Цените се определят в зависимост от броя на обучаваните (над 5 души - отстъпки), допълнителни отстъпки при всяко следващо обучение или ползване на друга услуга.

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас - от тук.

обратно в Начало