Учебен център Печат
Текущи курсове

ЦПО към ЕЛКБ ЕООД, Лицензия № 2013121102, извършва професионално обучение, направление Електротехника и енергетика,  с придобиване на степен на професионална квалификация, както и придобиване на квалификация по част от професия, актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация по следните професии и специалности:

- Професия "Електротехник", специалности:

 • Електроенергетика
 • Електрообзавеждане на производството
 • Електрически машини и апарати
 • Електрически инсталации
 • Електродомакинска техника

- Професия "Електромонтьор", спецоалности:

 • Електрически инсталации
 • Електроенергетика
 • Електрообзавеждане на производството
 • Електрически машини и апарати
 • Електродомакинска техника

- Професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност:

 • Възобновяеми енергийни източници /техник ВЕИ

- Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност:

 • Възобновяеми енергийни съоръжения и инсталации/ монтьор ВЕИ

Текущи курсове - разгледайте

Курсове за обучение се организират индивидуално или групово:

 1. по заявка от работодател, частно лице, заявител в удобно за обучаваните време, вкл. и на работното място;
 2. по определени от учебния център дати.

Обученията могат да се провеждат и индивидуално, самостоятелно и дистанционно. 

Изпити за придобиване на професионална квалификация по чл.40 от ЗПОО, за лица със стаж не по малко от 6 месеца по специалността, по която искат да придобият свидетелство за професионална квалификация за професиите: Електротехник, електромонтьор, техник и монтьор на енергийни съоръжения.